Δεν είναι απαραίτητο το μοτέρ να αντικαθίσταται, πολλές φορές η ζημιά μπορεί να διορθωθεί απλά με μία επιδιόρθωση. Επίσης μπορεί το μοτέρ όταν αντικαθίσταται να χρησιμοποιείται ένα μεταχειρισμένο στη θέση του.